Komunikat

Plan połączenia spółek:

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Oxynet S.A., System X II Sp. z o.o., Informel Jarosław Sp. z o.o. oraz NETConnect Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu spółek. Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej.

- plan połączenia -

8.05.2017r.

Połaczenie spółek

Szanowni Abonenci Informel Jarosław sp. z o.o., System X II sp. z o.o., NETConnect sp. z o.o., Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 maja 2017 r. doszło do połączenia spółek Informel Jarosław sp. z o.o., System X II sp. z o.o. i NETConnect ze spółką Oxynet S.A. (dawniej: Polskie Sieci Radiowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA). Z dniem połączenia operatorem telekomunikacyjnym świadczącym Państwu usługi została Oxynet S.A. (dawniej: Polskie Sieci Radiowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA) o następujących danych rejestrowych:

Oxynet S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Drużynowa 12, 61-483 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000658451, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 4 068 704,00, NIP 7822550871, REGON 302151490.

Zmiana ta nie wpływa na ważność Państwa zawartych umów abonenckich, nie zmienia się okres obowiązywania tych umów ani nie zmieniają się dotychczasowe opłaty za usługi dostępu do sieci Internet lub usługi telewizyjne. Oxynet S.A. stała się stroną wszystkich umów pomiędzy Państwem a spółkami Informel Jarosław sp. z o.o., System X II sp. z o.o. lub NETConnect sp. z o.o. a wszystkie prawa i wszystkie zobowiązania tych spółek stały się z dniem połączenia prawami i zobowiązaniami Oxynet S.A.. Skutek ten nastąpił z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby od dnia 8 maja 2017 r. wszystkie pisma lub dokumenty (w tym faktury, jeśli są wystawiane), zawierały w/w dane Oxynet S.A. i były kierowane do tej spółki. Prosimy również o posługiwanie się nazwą Oxynet S.A. przy regulowaniu płatności za usługi dostępu do sieci Internet lub usługi telewizyjne, co pozwoli sprawnie przeprowadzać rozliczenia faktur.

Dla Państwa, jako naszych abonentów, fakt połączenia spółek nie wiąże się ze zmianami w procesie obsługi klienta. Nadal będą mogli korzystać z naszego wsparcia w Biurze Obsługi Klienta pod adresem: ul. Podzamcze 41, 37-500 Jarosław, tel. 16 621 77 77, fax 16 621 77 77, email: bok@oxynet.pl bądź przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta na stronie www.oxynet.pl. Nie planuje się żadnych zmian organizacyjnych i pod tym względem wszystko zostaje dla Państwa tak jak było do tej pory. Wszystkie znane Państwu osoby kontaktowe jak zawsze służą radą i pomocą.

Nasza dotychczasowa oferta usług, znana Państwu spod znaku Oxynet, nie ulega uszczupleniu. Wyrażamy nadzieję, że przeprowadzone połączenie doda impulsu do rozwoju i poszerzenia Państwu zakresu świadczonych usług telekomunikacyjnych w nowych technologiach.

Spodziewamy się dalszej dobrej współpracy z Państwem. W razie jakichkolwiek wątpliwości z Państwa strony prosimy zwracać się do nas, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Oxynet S.A.


Informel Jarosław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarosławiu (37-500), przy ulicy Podzamcze 41, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429040, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000 złotych, REGON: 302170671, NIP: 7822551497