Komunikat

Plan połączenia spółek:

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Oxynet S.A., System X II Sp. z o.o., Informel Jarosław Sp. z o.o. oraz NETConnect Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu spółek. Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej.

- plan połączenia -


Informel Jarosław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarosławiu (37-500), przy ulicy Podzamcze 41, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429040, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000 złotych, REGON: 302170671, NIP: 7822551497